Elävän Kulttuurin Koroinen ry


Yhdistyksen hankkeitaElävän kulttuurin Koroinen ry toteuttaa mm. kulttuuriin, käsityö- ja viljelyperinteisiin, luonnon monimuotoisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä hankkeita yhteistyössä laajan yhteistyöverkostonsa kanssa.

HANKKEET VUONNA 2024

ELONKIRJO- taidepuisto

Elonkirjo on elävä, elämyksellinen ja havainnollinen ympäristötaidekokonaisuus, joka tuo näkyväksi lahoavan puun ja pieneliötoiminnan tärkeän roolin monimuotoisen ekosysteemin pohjana ja elämämme elinehtona. Puisto perustetaan Turun kaupungin omistamalle historialliselle Koroisten maatilalle, jota hallinnoi alueen pitkäaikainen toimija Elävän kulttuurin Koroinen ry. Puisto on kaikille avoin oppimisympäristö, joka on vierailtavissa vapaasti ja avoinna ympäri vuoden. Puistoa rakennetaan moniäänisesti taiteilijoiden, tieteen tekijöiden, käsityöläisten, vierailijoiden ja ohikulkijoiden voimin. Puisto tarjoaa kaupunkialueella ainutlaatuiset olosuhteet lajirikkauden lisääntymiselle ja monimuotoisuuden kannalta tällaisia keitaita tulisi olla enemmän.

Taidepuisto koostuu puuveistoksista, soivista teoksista ja rungoista, joihin voivat asettua lepäämään niin mehiläiset, muut hyönteiset kuin ihmisetkin. Teokset toimivat ravintona ja kasvualustana pieneliöille. Sienet, kasvivalinnat ja kasvatuskokeilut mikrobiliuosten ja biohiilen avulla lisäävät alueen elonkirjoa. Puiston taiteellisesta toteutuksesta vastaa kuvanveistäjä Andrei Bakharev. Työryhmän muita jäseniä ovat kuvataiteilija Visa Suonpää, mehiläisasiantuntija Niklas Kjellmann, arboristi Pekka Räsänen, kuvanveistäjä Sebastian Ziegler ja alueen historian asiantuntija Outi Tuomela. Hanketta koordinoi Elävän kulttuurin Koroinen ry:n pitkäaikainen aktiivi Katja Alho.

Elonkirjo - puisto luo lajirikkautta lisäävän alueen Turun kansalliseen kaupunkipuistoon, jossa osallistujat saavat avaimia monimuotoisuuden elintärkeän merkityksen ymmärtämiseen. Puiston toteutus on saanut 45 000 euron rahoituksen Koneen säätiöltä vuodelle 2022. Puiston perustamista rahoittaa myös Varsinais-Suomen taidetoimikunta. Elonkirjo - puistoa kehitetään tavoitteellisesti seuraavan kymmenen vuoden ajan - puisto rikastuu, komistuu ja tuottaa uutta elämää, kunnes lopulta katoaa.

Lisätietoja: Katja Alho, 044 522 9755, koroinen@gmail.com


Monta polkua Koroisille

Historiahankkeessamme Elävän kulttuurin Koroinen ry suunnittelee ja toteuttaa Turun Koroistenniemen ja sen naapurissa sijaitsevan Koroisten tilan historiaan kytkeytyviä eri pituisia ja teemaisia opastuskierroksia, webinaareja ja pienoisnäyttelyitä. Alueen historiaan liittyvää tutkimustietoa ja arvokasta kulttuuriperintöä saadaan hankkeen avulla elämyksellisellä ja kokemuksellisella tavalla eriin eri ikäisten ja taustaisten vierailijoiden saataville.

Koroinen tunnetaan 1200-luvun piispanistuimena, mutta hankkeessa pyritään valaisemaan myös sitä tuntematonta puolta historiasta, joka jää piispanlinnan muurien ulkopuolelle. Miten piispan palkkatilalla elettiin ja tehtiin töitä? Miltä Koroisten maisema on näyttänyt eri aikoina? Mikä on ollut ihmisen suhde ympäristöön?

Hanke elävöittää ja elvyttää vanhoja tietoja ja taitoja, jotka syntyivät kiinteässä yhteydessä luonnon kanssa. Koroisten tilan vaiheiden myötä hahmottuu myös arjen historia - työtavat, elinkeinot ja ihmisen kokoiset tarinat. Näkökulma ei silti ole vain ihmisen, vaan esille pääsevät myös eläimet, kasvit ja maisema.
Opastuksiin liittyvissä työpajoissa voi tutustua myös kokemuksellisesti mm. kuitupellavan sadonkorjuuseen, käsittelyyn ja kehruuseen sekä entisajan paimensoittimien rakentamiseen ja musisointiin.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. Turun yliopiston arkeologian, historian ja museologian oppiaineiden, alueellisten toimijoiden sekä Rasekon muinaistekniikan opiskelijoiden kanssa.

Hanke on saanut avustukset Jenny ja Antti Wihurin rahastolta, Suomen muinaismuistosäätiöltä ja Museovirastolta.

Lisätietoja: Terhi Arell, 040 519 4949, koroinen@gmail.com


PÄÄTTYNEET HANKKEET

LOUKUT JA PILLIT SOIKOON! -yhteisöllisten talkootapahtumien sarja

EKKy järjesti vuonna 2021 Turun kaupungin Asukasbudjetti-hankkeena ”Loukut ja pillit soikoon! Yhteisöllisten talkootapahtumien sarjan. Siinä osallistujat saivat tutustua vanhoihin viljely- ja käsityötaitoihin. Hyvinvointia luotiin iloisen yhdessä tekemisen kautta.

Kaikille avoimet talkootapahtumat etenivät vuodenkierron mukaan Koroisten permakulttuuritilan pellolla ja pihapiirissä. Keväällä kylvettiin kuitupellavaa ja loppukesällä korjattiin sato. Syksyn työpajoissa tutustuttiin asiantuntijan johdolla ikiaikaisiin työvaiheisiin, joilla pellavakasveista irrotettiin kuidut: pellavaa rohkittiin, liotettiin, loukutettiin, lihdattiin ja häkilöitiin.

Työnäytöksissä sai seurata, miten pellavakuidusta kehrättiin värttinällä ja rukilla lankaa. Myöhemmin halukkaat saattoivat osallistua kehruukursseille.

Talkoisiin ja työpajoihin saatiin poljentoa elävästä kansanmusiikista ja työlauluista.
EKKy tarjosi kylväjille, sadonkorjaajille ja loukuttajille talkooruokaa. Ulkona järjestettävät tapahtumat sopivat kaiken ikäisille.


Koroistenniemi virkistyskäyttöön

Vuonna 2021 toteutettiin EKKy:n aloitteesta toinenkin Asukasbudjetti-hanke: Koroistenniemi virkistyskäyttöön. Siinä Koroistenniemeä ja Vähäjoen ympäristöä Koroisten ristin lähialueelta kunnostettiin yhdessä kaupunkilaisten kanssa ohjatuilla talkoilla, yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Rannoilta kerättiin pois vieraslajeja, ja vanhoja perinnekasveja ja luonnon monimuotoisuutta vaalittiin.

Koroisten alueella järjestettiin sarja Koroisten syysretkiä, joilla osallistujat pääsivät tutustumaan ainutlaatuiseen luontoon ja kulttuuriperintöön. Asiantuntijaluennoila kerrottiin mm. alueen kasveista, maaperästä, eläinlajeista kuten lepakoista, vedenalaisesta luonnosta ja alueen suojelusta.

Vähäjokea kunnostettiin myös pinnan alta, ja luotiin taimenille ja muille kaloille kutupaikkoja. Näin vesistöä ja biodiversiteettiä hoidettiin, ympäristöä samalla kaunistaen.

Tulevaisuudessa kulttuuri- ja luontokierroksia, sekä yölaulaja- ja lepakkoretkiä on hienoa järjestää kun luonto elää ja voi hyvin.

Kulttuuripelto

Vuosina 2019-2021 Koroisilla oli käynnissä Suomen kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston rahoittama Kulttuuripelto-hanke. Se palautti Koroisten piispanistuimen palkkatilaan kuuluneen pellon täyteen arvoonsa monipuolisen ruoka- ja hyötykasviviljelyprojektin muodossa.
Pellosta luotiin samalla näyttämö käytännön ympäristö- ja kulttuurikasvatukselle.

Koroisten pelto loi hedelmällisen ja kokemuksellisen maaperän niin viljelylle, eri tieteenalojen ja perinteiden kohtaamiselle kuin hankkeen tapahtumillekin. Näihin kuuluivat mm.

- peltotöihin ja sadonkorjuuseen liittyvät työt ja talkoot
- kuitukasveihin ja käsityöperinteisiin liittyvät työpajat ja käsityökurssit
- pellon ekologiaan, historiaan ja arkeologiaan liittyvät pienseminaarit ja keskustelutilaisuudet
- monikulttuuriset ruoanvalmistuskurssit pellon antimista
- kaikille avoimet vuotuisjuhlat yhteistyössä yhteistyötahojen kanssa

Viljelykasveina pellolla käytettiin lähinnä Suomessa pitkään viljeltyjä ravinto- ja kuitukasveja, mukaan lukien vanhoja maatiaislajikkeita. Keskeistä on parantaa viljelyn avulla pellon ja maaperän hyvinvointia ja hiilitasapainoa sekä puhdistaa sitä kemiallisten torjunta-aineiden jäämistä.

Pellavan_sadonkorjuutalkoissa_TerhiArell.jpg


Peltotalkoot

Vuonna 2018 alkanut Helanderin säätiön rahoittama Peltotalkoot-hanke on nyt loppusuoralla. Tiedettä ja taidetta yhdistävässä hankkeessa otettiin yhteisöllisesti haltuun yhdistyksen Turun kaupungilta vuokraama pelto Aurajokilaakson arvokkaassa kulttuurimaisemassa.

Tavoitteena oli mm. elvyttää ja vahvista suomalaista talkooperinnettä osallisuutta lujittavana toimintamallina, innostaa oppimaan vanhoja viljely- ja käsityötaitoja sekä vahvistaa Koroisten lähialueen verkostoja. Hankkeessa viljeltiin mm. härkäpapua, kuitupellavaa ja kuituhamppua, ja järjestettiin sadonkorjuu- ja loukutustalkoita ja kehruukursseja.

Tarkoituksena on myös ollut lisätä tietoa Koroisten alueen historiasta. Arkeologi/geologi Jussi Kinnunen maatutkasi Koroistenniemen läheisyydessä sijaitsevan, aiemmin tutkimattoman pellon arkeologisia rakenteita ja jäännöksiä. Maatutkauksen tuloksia ja tulevia tutkimussuunnitelmia voi kuunnella yhdistyksen Facebook-sivuilta löytyvästä webinaaritallenteesta.

Pellavan_rohkausta_TerhiArell.jpg


Pellavanloukutusta_TerhiArell.jpg


Kehruukurssilla_TerhiArell.jpg


Harkapapua_pellolla_TerhiArell.jpg