Elävän Kulttuurin Koroinen ry


Permakulttuuri KoroisillaKoroinen LAND-keskuksena

Koroinen on Suomen ensimmäinen LAND (Learning - Activity - Network - Demonstration)-keskus. LAND-verkosto on kansainvälinen permakulttuuristen malli- ja opetustilojen kokonaisuus, joka tarjoaa mahdollisuuden päästä oppimaan ja kokemaan permakulttuuria käytännössä. Suomessa LAND-verkostoa koordinoi Suomen permakulttuuriyhdistys.

Permakulttuuri on ekologiaan perustuva suunnittelumenetelmä, jonka avulla pyritään luonnon prosesseja jäljittelemällä ja niitä hyödyntämällä kehittämään kestäviä järjestelmiä, jotka täyttävät yhtä lailla yksittäisen ihmisen, ihmisyhteisöjen kuin maapallonkin tarpeita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Nämä järjestelmät voivat olla esimerkiksi ruoan ja energian tuotantoon, asumiseen tai taloudellisen toiminnan organisointiin liittyviä järjestelmiä.

Permakulttuurin ytimessä on kolme eettistä periaatetta, joita permakulttuurisuunnittelussa aina noudatetaan:

- huolenpito maapallosta – pidetään huolta maasta, metsästä, vedestä, ilmasta ja elollisista olennoista
- huolenpito ihmisistä – pidetään huolta itsestä, läheisistä ja yhteisöistä paikallisesti ja globaalisti
- reilu jako – kulutuksen järkevä tasapainottaminen suhteessa tuotantoon ja resursseihin sekä ylijäämän palauttaminen kiertoon.

Näiden lisäksi permakulttuurisuunnittelu perustuu vaihtelevaan joukkoon yleisiä suunnitteluperiaatteita, jotka on muodostettu havainnoimalla luonnollisten ekosysteemien toimintaa ja tunnistamalla niissä ilmeneviä säännönmukaisuuksia. Näitä periaatteita noudattamalla kyetään luomaan järjestelmiä, jotka ovat tuottoisia ja itse itsensä uusintavia, ja jotka kykenevät paremmin sopeutumaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Lähde: Suomen permakulttuuriyhdistys

ekky_vanhatsivut_land_suomi_logo.jpg


Lisätietoja permakulttuurista ja LAND-verkostosta

ekky_vanhatsivut_suomen_permakulttuuriyhdistys_logo.png


Permakulttuurin opintopiiri


Tauolla ollut permakulttuurin opintopiiri - nyt napakasti permispiiri! - on iloksemme alkanut jälleen kokoontua! Piirin tarkoituksena on jakaa hyödyllistä permakulttuuriin liittyvää ruohonjuuritason tietotaitoa. Aiheet vaihtelevat piiriläisten toiveiden ja omien ideoiden mukaan. Pääsääntöisesti piiri kokoontuu joka kuun ensimmäisenä sunnuntaina klo 14-16 Koroisten päätalolla, sunnuntai-kahvilan ollessa auki.

Välillä piiri voi kokoontua muuallakin. Kannattaa siis seurata tiedotusta tai liittyä permispiirin sähköpostilistalle. Sinne pääsee lähettämällä sähköpostia osoitteeseen valtteri.valli@gmail.com. Tervetuloa mukaan!


biohiilityopaja_terhiarell.jpg